آرشیو دسته بندی: اخبار

شاخص‌های کیفی زعفران

شاخص‌ها و درجه های کیفی زعفران سنجش و تعیین کیفیت زعفران، امری کاملا تخصصی و

بی توجهی به صنایع فرآوری و خشک کردن زعفران در سالهای گذشته

بی توجهی به صنایع فرآوری و خشک کردن زعفران در سالهای گذشته زنگنه نماینده مردم

تایید دستگاه زعفران پاک‌کن شرکت سامانه‌های هوشمند والی

مدیر باغبانی وزارت جهاد کشاورزی درباره میزان پیشرفت دو دستگاه گلپاک کن زعفران توضیح داد:

مهر تایید مرکز مکانیزاسیون جهاد کشاورزی بر دستگاه فرآوری زعفران

برای اولین بار در کشور رخ داد؛ ورود دستگاه گلپاک کن زعفران به فهرست موردتایید

آغاز فرآیند تولید انبوه سامانه هوشمند فرآوری گل زعفران

 بعد از استقرار و عملیاتی شدن نخستین زعفران پاک کن  صنعتی رخ خواهد داد: آغاز

4 Comments

راه اندازی نخستین کارگاه مکانیزه فرآوری گل زعفران در منطقه زاوه

راه اندازی نخستین کارکاه مکانیزه فرآوری گل زعفران در منطقه زاوه پاییز 1399؛ آغاز یک

رئیس جهاد کشاورزی خراسان جنوبی نبود ماشین آلات به روز و کارامد را از معضلات صنعت زعفران دانست

رئیس جهاد کشاورزی خراسان جنوبی مطرح کرد دو معضل جدی زعفران؛ نبود ماشین آلات و

عضو شورای ملی زعفران: نبود نیروی کار و ماشین آلات فرآوری ، زعفران را تهدید می کند

مطالبه گسترده کشاورزان و بخش خصوصی در خصوص دستگاه فرآوری زعفران عضو شورای ملی زعفران:

ساخت دستگاه جداساز کلاله زعفران با کارایی بالا در دانشگاه شریف

مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی مطرح کرد: ساخت دستگاه جداساز کلاله زعفران با