همکاری با ما

ضمن تشکر از شما جهت بازدید از سایت ، شرکت والی سیستم از هرگونه مشارکت و همکاری علمی و تجاری در حوزه های مرتبط در جهت توسعه بخش کشاورزی و صنایع وابسته، هوشمندسازی و مکانیزاسیون مراحل مختلف زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و صنایع مختلف استقبال می نماید. لطفا شرح همکاری خود را در فرم ذیل تکمیل نمایید.