افتخارات و گواهی نامه های والی

طی فرآیند توسعه محصول استراتژیک نخستین دستگاه زعفران پاک کن با تکنولوژی هوش مصنوعی در جهان، با توجه به رفع یک نیاز واقعی و راهبردی کشور و کاربردی بودن آن برای صنعت زعفران ایران و همچنین با توجه به استفاده از فناوری های سطح بالا در این دستگاه، تیم طراح تا کنون توانسته است در رویداد های کارآفرینی، جشنواره های علمی فناوری معتبر داخلی رتبه های برتر را کسب کند؛ که از این جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

_ جشنواره خوارزمی جوان
_ جشنواره اختراعات و اختراع سطح 3
_ جشنواره کارآفرینی شریف ، vccup
_ جشنواره کشاورزی روناک ، شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر