درخواست طراحی محصول

کشاورزان محصولات مختلف و صنعتگران می توانند به منظور رفع نیازهای تجهیزاتی خود و در جهت افزایش بهره وری و عملکرد خطوط تولید، فرم درخواست طراحی محصول را تکمیل نمایند و منتظر تماس تیم پشتیبانی والی باشند.

  • فایل ها را به اینجا بکشید