درخواست مشاوره

تیم مشاوره اقتصادی والی این آمادگی را دارد تا از طریق انجام مطالعات و تحقیقات در حوزه طرح های کشاورزی و صنایع وابسته، امنیت خاطر سرمایه گذاری را برای مشتریان خود به ارمغان آورد. شما می توانید جهت ارسال درخواست مشاوره و تحلیل اقتصادی ایده های خود، فرم ذیل را تکمیل و منتظر تماس پشتیبانان ، جهت انجام هماهنگی های نهایی باشید

  • فایل ها را به اینجا بکشید