درخواست خرید محصول

ساخت نخستین دستگاه زعفران پاک کن هوشمند جهان توسط متخصصین ایرانی در شرکت والی سیستم ، گام بلندی در مکانیزاسیون فرآوری زعفران می باشد. کشاورزان و بازرگانان ایرانی می توانند جهت خرید این دستگاه به تعداد محدود و با اولویت زمانی، پس از کسب اطلاعات لازم فرم ثبت نام اولیه خود را برای خرید این دستگاه تکمیل نمایند تا تیم پشتیبانی والی جهت تکمیل فرایند خرید با آن ها تماس حاصل نمایند. لازم به ذکر است سفارشات بر اساس اولویت زمانی ثبت نام و پس از عقد قرارداد برای سال زراعی 99 تحویل می گردد