فیلم‌های کوتاه از عملکرد محصولات شرکت (سورتر خشکبار و گل زعفران)

1. سورتر هوشمند خشکبار (خرما و انجیر و زعفران و ….)

در قهرست پخش زیر عملکرد انواع سورترهای تولیدی شرکت را ببینید:

از فهرست زیر عنوان ویدئوی مدنظر را انتخاب کنید تا در کادر بالا پخش شود

2. خط هوشمند فرآوری گل زعفران

در فهرست پخش زیر چندین ویدئو و کلیپ از عملکرد محصول مهم شرکت یعنی سامانه فراوری گل زعفران ارائه شده است که می تواند در ایجاد شناخت کامل از محصول مفید باشد.

از فهرست پایین میتوانید عنوان ویدئو را انتخاب تا در کادر بالا پخش شود: