فیلم‌های کوتاه از عملکرد محصولات شرکت

عملکرد سورتر هوشمند و خط ترکیبی در فیلم زیر به تصویر کشیده شده است:

در این برگه چندین ویدئو و کلیپ از عملکرد محصول مهم شرکت یعنی سامانه فراوری گل زعفران ارائه شده است که می تواند در ایجاد شناخت کامل از محصول مفید باشد.

از فهرست پایین میتوانید عنوان ویدئو را انتخاب تا در کادر بالا پخش شود: