خط هوشمند پاک کن گل زعفران در قاب دوربین

خط پاک کن گل زعفران یک دستگاه منحصر به فرد در جهان است که طی سالها تلاش همکاران شرکت والی توسعه یافته است و امید می رود بتوان مشکلات بسیاری را از صنعت زعفران ایران حل کند.

فیلم های زیر که در طول سالهای مختلف تهیه شده است شما را متخصصان حوان شرکت والی در طور سال های ماجراجویی همراه میکند و نشان میدهد چگونه یک سامانه آزمایشگاهی ساده در یکی از کارگاه های دانشگاه صنعتی شریف به یک خط صنعتی تمام عبار تبدیل شده است.

از فهرست زیر عنوان ویدئوی مدنظر را انتخاب کنید تا در کادر بالا پخش شود