دستگاه‌های جداسازی

شرکت سامانه‌های هوشمند والی در محصولات خود به انواع مختلف جداسازها دست‌یافته است. جداسازها دستگاه‌هایی هستند که بر اساس یک خاصیت فیزیکی، اجزاء مخلوط‌های مختلف را از هم تفکیک می‌کند. جداسازهای مختلف شرکت والی بر اساس وزن، شکل، ابعاد و میزان اصطکاک ساخته شده است.

  • جداساز مکشی

این دستگاه با توجه به سرعت شناوری قسمت‌های مختلف آن‌ها را از هم جدا می‌کند به این صورت که با عبور هوا به صورت کنترل شده از روی محصولات قسمت‌های سبک‌تر را از خط اصلی خارج می‌کند. جداسازی گلبرگ، برگ، پر، پوست از اجزاء دیگر و یا تفکیک دو محصول اصلی با شناوری‌های مختلف مثلا جداسازی گلبرگ، پرچم و ساقه گل زعفران از کاربردهای این دستگاه است. این محصول به صورت یک تا چهارکاناله و با عرض‌های مختلف قابل ارائه است.

 

جداسازی مکشی زعفران

  • جداساز آبشاری

این جداساز بر مبنای چسبندگی و اصطکاک بین اجزاء و سطوح عمل می‌کند. جریان هوای کاملا یکدست و کنترل شده از روی اجزاء باعث جدا شدن قسمت‌هایی با شکل و اصطکاک متفاوت از یکدیگر می‌شود. مثال‌هایی از کاربرد این روش جدسازی اجزاء گل زعفران، جداسازی برگ از ساقه، جداسازی پوسته از دانه و مشابه آن می‌باشد. این دستگاه با عرض‌ها و تعداد طبقات مختلف قابل ارائه است.

جداسازی آبشاری

  • جداساز شکلی

این جداساز بر اساس شکل و نوع بافت، اجزاء مختلف را از هم جدا می‌کند. به این صورت که اجزاء ساده تر و کوچکتر سریعتر جدا شده و اجزاء پیچیده تر و به هم متصل را نگه می‌دارد. این اجزاء از لحاظ مقطع ممکن است یکسان باشند و نتوان آن‌ها را به سادگی غربال کرد. همچنین برای جداسازی قسمت های به هم گره خورده و رشته رشته کردن اجزاء گیاهی نیز می‌توان از این جداساز استفاده کرد.

جداسازی شکلی