قصه اولین دستگاه هوشمند گل پاک کن زعفران و افتخارات کسب شده توسط والی

فناوری های هوش مصنوعی و رباتیک، برای اولین بار در دنیا توسط شرکت سامانه های هوشمند کشاورزی والی در حوزه زعفران به کار گرفته شد. این دستگاه قادر است با استفاده از پردازش تصویر، انواع گل زعفران را شناسایی کرده و با استفاده از سیستم رباتیک اقدام به برش و جداسازی اجزاء گل زعفران نماید. […]